Keistas kelio ženklas Pilies gatvėje (tęsinys)

Šiandien atsirado proga pratęsti keistojo kelio ženklo Pilies gatvėje temą.Klausimą apie tai, kas tai galėtų būti per statinys, iškėliau ir viename Vilniaus mylėtojų forume. Atsakymo reikėjo palaukti, bet tai tikrai buvo verta to.Taigi, atsirado gan įtikinama versija, kas statinys tas, tai reklama.1928 metais Lenkijoje buvo įkurt „Oro ir dujinės apsaugos lyga“(„Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej“)(toliau: „LOPP“). Tai sukarinta organizacija rėmusi ir skatinusi aviacijos plėtrą Lenkijoje, vienijusi jos narius. Organizacija rėmė aerodromų statybą bei vaidino nemažą vaidmenį ruošiant pilotus bei aviacijos mechanikus. Ir pasirodo štai kas. Šios organizacijos reklamos buvo aviacinių bombų pavidalo.

1 pav. LOPP reklama Varšuvoje. (Foto)

2 pav. Šiek tiek kitokios išvaizdos LOPP reklama. (Foto)

Kaip matome 1 paveikslėlyje, LOPP reklama Varšuvos gatvėje tarpukariu yra labai panaši į Vilniuje, Pilies gatvėje stovėjusį, akį patraukusį mūsų nagrinėjamą „statinį“.
3 pav. Spėjama LOPP reklama Vilniuje, Pilies gatvėje, 1944 m. J.Bulhako nuotr.
Taigi, kaip samprotavo mano minėto forumo narys Walles (ačiū jam už tai), 1944 metais Pilies gatvėje stovėjusi aviacinė bomba, tai, greičiausiai, tiesiog nuo prieškario likusi sukarintos lenkų organizacijos reklama.