Dienos citata

1863 metų sukilėlio bute Minske rasto dokumento ištrauka

Ar tu lietuvis? Lietuvis iš Dievo meilės. Kas yra lietuvis? Tas, kas tiki laisve ir laikosi Statuto.1 Be ko negali gyventi lietuvis? Be laisvės ir vienybės su lenkais.

E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas. Caro valdžioje. XIX a. Lietuva. Vilnius, 1996, p. 24.

1 – turimas omeny III Lietuvos statutas, galiojęs iki 1840.