NAC #1. Antakalnio tiltas

Po ilgo laiko tylėjimo nusprendžiau šį tą parašyti.

Šiandieninė tema susijusi su gan mažai tirta, bet įdomia tema – mediniais Vilniaus Neries tiltais. Jų, kaip žinia buvo trys. Šiandien apie vieną iš jų – medinį siaurojo geležinkelio ir pėsčiųjų tiltą Antakalnyje. Jei tiksliau, apie tris internete pasirodžiusias jo nuotraukas. Jei dar tiksliau, puikiame lenkų archyvų projekte patalpintas suskaitmenintas Lenkijos archyvų nuotraukas. Jei galima, tyčia nenurodysiu šaltinio, nes žinios apie jį sklinda žaibo greičiu, o toks mano slapukavimas tų žinių sklidimą, matomai, tik dar labiau pagreitins :)Šiek tiek apie šį tiltą esu kalbėjęs senesniame savo įraše, apie nedidelę klaidą vienoje knygoje. Taigi, kaip minėjau, šiandien pristatau Jums dvi Vilniaus siaurojo geležinkelio tilto statybos ir vieną panoraminę jo nuotrauką.
1 pav. Antakalnio tilto statyba. Nuo dešiniojo kranto keliamos geležinės tilto fermos
2 pav. Antakalnio tilto statyba. Montuojama vidurinioji tilto fermų dalis.
Nuotraukos labai įdomios. Tuo, kad tai bene pirmas kartas, kai internete pasirodo šio tilto vaizdai ir dar iš taip arti. Nors nuotraukos dar visai neseniai pasirodė lietuviškuose tinklapiuose, jau pastebimos abejonės, kad tai ne Antakalnio tiltas.

Ką gi, pradžiai pamėginkim išsiaiškinti tiesą.

3 pav. Šilo tiltas šiandien (nuotrauka iš miestai.net)
1. Galima matyti, kad 1 pav. matomas horizontas beveik sutampa su dabartine šios vietos nuotrauka (3 pav.), nors ir paveiksluojant ne visai iš to paties kampo. Palyginimui, savo kiek kreiva ranka, paryškinau ir vizualiai sulyginau horizonto linijas.
4 pav. Antakalnio horizontų lyginimas
2. 1 pav. tolumoje matomas fabrikėlis, greičiausiai, yra pažymėtas ir 1935 m. Vilniaus žemėlapyje (žr. 5 pav.).1
5 pav. Iškarpa iš 1935 m. Vilniaus žemėlapio. Viršutiniu apskritimu pažymėtas „Fabriko kaminas” (lenk. „Komin fabryczny“), o apatiniu stačiakampiu – Antakalnio tilto vieta
3. Trečiojoje, archyve pateikiamoje nuotraukoje (6 pav.) matomos keturios tilto atramos, ant kurių ir montuojamos plieninės tilto fermos (1, 2 pav.)
6 pav. Dabartinės P. Vileišio gatvės formavimo darbai. Tolumoje matomas Antakalnio tiltas
Tikiuosi, kad visiems užtenka trijų pastangų įrodyti, jog tai Antakalnio tiltas. Jei ne, gal patikėsite ketvirta – mano žodžiu? :)

Nuodugniau nagrinėjant nuotraukas ir dėl šventos ramybės visgi darant prielaidą, kad tai visgi Antakalnio tiltas, galima šį tą pastebėti.
1 paveikslėlyje pateikiamas tilto vaizdas – ankstyviausias. Jau sumontuotos visos keturios tilto atramos ir nuo dešiniojo Neries kranto montuojamos geležinės tilto fermos. Montuojamų fermų prilaikymui ir kėlimui sutverta laikina medinė konstrukcija (papildoma atrama), o fermos keliamos lynais, dviejų rankinių gervių pagalba (žr. 7, 8 pav.)

7, 8 pav. Geležinių tilto fermų kėlimo konstrukcija. Fermos keliamos lynais, dviejų rankinių gervių pagalba
Fermų kėlimo principas kairiajame Neries krante buvo atliekas tuo pačiu principu, tiesiog papildoma medinė konstrukcija čia sumontuota buvo ir pačioje tilto pradžioje, nes kairiojo tilto privažiavimo pylimas buvo supiltas jau tiltą pilnai pastačius. Taigi, kaip galima suprasti iš 2 paveikslėlio, jame vaizduojamas vaizdas yra vėlyvesnis. Aš sakyčiau, ne daugiau kaip mėnesiu. Svarbu priminti, kad tilto metalinės fermos buvo dvejopos – nuo krantų ėjusios fermos.
Kalbant faktais, galima paminėti, kad šio tilto ilgis buvo ~133-134 m, plotis – ~8 m, aukštis nuo vidutinio vandens lygio iki važiuojamosios dalies – ~15 m.
O pabaigai galima pastebėti, kad tilto statybvietėje buvusi ir elektra. Nieko nuostabaus, žinoma…
9 pav. Elektros pravedimo žymės tilto atramoje

1 – Kodėl šiame žemėlapyje nėra Antakalnio tilto, rasite jau minėtame senesniame mano įraše.