Ats. Vilniaus hipodromas

Viename iš savo sekamų tinklaraščių radau įrašą apie Vilniuje buvusį hipodromą. Pačiame įraše ir komentaruose keliamas klausimas, kur gi buvo tas Vilniaus hipodromas, o atsakoma į jį gan abstrakčiai – „Antakalnio gatvės gale, ten, kur baigdavosi Vilniaus tramvajaus linija“. Na, apibūdinimas gan aiškus, bet ar jis tikrai tikslus? Ar nėra įmanoma surasti tikslesnės, o gal net tikslios buvusio Vilniaus hipodromo vietą? Pamėginkim!

Pradžiai galim pasiimti Vilniaus žemėlapį, kuriame būtų pažymėta Vilniaus arklinio tramvajaus linija. Tam puikiai tiks 1907 m. Makovskio išleistas Vilniaus miesto žemėlapis (žr. 1 pav.).

1 pav. 1907 m. Vilniaus plano iškarpa.

Jame gerai matosi, kad Vilniaus tramvajaus linija baigdavosi ties Antakalnio ir Giliosios (dabar P. Širvio g. (žr. 2 pav.)) gatvių sankryža.

2. pav. Antakalnio ir P. Širvio gatvių sankryža. Čia baigdavosi 3-ioji arklinio tramvajaus linija.

1 pav. pateiktoje žemėlapio iškarpoje, kiek aukščiau, gerai matomas užrašas skelbiantis, kad važiuojant Antakalnio gatvės tęsiniu papulsime į Nemenčinę ir į lenktynių aikštę („na pole wyscigowe“). Ar tik ne to mums ir reikia?!

Ką gi, imame kitą Vilniaus planą ir ieškome mums rūpimo hipodromo užuominų ar pėdsakų.
Šiuo metu po ranka turiu tik planus, vėlesnius nei 1930 m., bet atsakymą į klausimą „kur gi buvo Vilniaus hipodromas?“, jie, atrodo, duoda.

Paimkim, kad ir 1934-1935 m. Vilniaus žemėlapį.

1934 zemelapis3 pav. 1934 m. žemėlapyje matomas Vilniaus hipodromas.

Žemėlapyje aiškiai matoma lenktynių aikštė. Lygiai taip, mums padeda ir vėlesni Vilniaus miesto planai – 1940 (4 pav.) ir 1942 metų (5 pav.).

19404 pav. 1940 m. Vilniaus plano fragmentas.

19425 pav. 1942 m. Vilniaus miesto plano fragmentas.

Be to, 5 paveikslėlyje matomas ir dar vienas įdomus dalykas, kalbantis apie galimai „lenktyninę” šios vietovės praeitį. Tai netoli hipodromo buvusi Lenktynininkų gatvė. Ar įžiūrite? :)

O pabaigai keli klausimukai Jums. Ar Šatrijos Raganos gatvė, tai senoji Lenktynininkų gatvė Vilniuje? Ir apskritai, kaip manote ar liko šiandien kas nors nuo senojo Vilniaus hipodromo (žr. 5 pav.)?

siandien_26 pav. Senasis Vilniaus hipodromas šiandien?

P.S. He, net esu girdėjęs, kad šiame hipodrome nusileido pirmasis lėktuvas atskridęs į Vilnių… Seniai tai buvo… Prie caro.