Klaidos #3. Lietuvos nacionalinis muziejus

Vakar, naktinėdamas internete, netikėtai aptikau nedidukę klaidą tinklapyje įstaigos, iš kurios tokių klaidų kiek nesitikėjau. Žinoma, atsižvelgiant į didžiulį šios įstaigos indėlį į mūsų visų praeities tyrimus, tokias nedidukes klaidas galima ir atleisti, bet juk kartelė jau iškelta.

Taigi. Lietuvos Nacionalinio muziejaus tinklapyje karts nuo karto „vyksta” virtualios parodos, kuriose bent šiuo metu, „eksponuojamos” įvairių daugiau ar mažiau žinomų Vilniaus fotografų, numizmatikos ar tarpukario Lietuvos vyriausybių nuotraukų parodos. Beje, tikrai įdomios, tik nuotraukų kokybė galėtų būti kiek aukštesnė. Nors, žinant Nacionalio muziejaus požiūrį į savo eksponatų platinimą virtualioje ar tiesiog nemuziejinėje erdvėje – reikia džiaugtis ir tuo. Tad, džiaugiuosi!

Bet grįžkime prie temos.

Vakar vakare su malonumu naršiau po minėtas parodas ir žavėjausi tikslia Nacionalinio muziejaus nuotraukų lokalizacija. Net gi sužinojau ir pamačiau šį tą naujo.

Taigi, jau minėtoje virtualioje Lietuvos Nacionalinio muziejaus parodoje „Lietuvos Respublikos vyriausybė (1918-1940)” pasakojama permaininga tarpukario Lietuvos vyriausybių istorija, trumpai nušviečiant jų vadovus, narius ir svarbiausius įvykius, visa tai, žinoma, iliustruojant unikaliomis nuotraukomis. Bet štai vienoje nuotraukoje (žr. 1 pav.) yra klaidelė.

Antanas Merkys Vilniuje, 1940 m. vasario 16 d.

1 pav. Antanas Merkys Vilniuje, 1940 m. vasario 16 d.

Nuotraukoje matomas matome XXI Lietuvos Respublikos ministrų kabineto ministrą pirmininką Antaną Merkį apsuptą karininkų ir einantį pro raitelių koloną. Nuotrauka datuota 1940 m. vasario 16 d. Visa tai didelių abejonių nekelia, nes ir oras ir asmuo ir Lietuvos kariuomenė uniformos bent liudija apie tai, kad data gali būti tiksli. Juo labiau ir Vilnius tada jau buvo Lietuvos. Bet štai kokioje vietoje daryta nuotrauka? Nacionalinis muziejus, deja, nežino. O gal nežino Lietuvos valstybės centrinis archyvas? Nes nuotrauka virtualiai parodai paimta būtent iš ten.

Nuotraukos anotacija virtualioje parodoje teigia – „Vasario 16-osios iškilmės Vilniuje. Ministras Pirmininkas Antanas Merkys Didžiojoje gatvėje. 1940 m. vasario 16 d. LCVA”.

Didžiojoje?! Aš suprantu, kad didelė dabartinės Pilies gatvės dalis anksčiau buvo skiriama Didžiajai ir taip vadinama, bet kad Pilies gatvė, sandūroje su Barboros Radvilaitės gatve būtų vadinama Didžiąja – dar negirdėjau…

Be to, galima pasiimti lietuvišką Vilniaus lenkmečio žemėlapį ir patikrint, kaip ši vieta vadinosi. Tiesa, šiame plane (žr. 2 pav.) naudojami alternatyvūs gatvių pavadinimai, bet, kiek man kužda atmintis, Pilies gatvė visada buvo tik Zamkowa arba Замковая. Didelių klausimų tai, manau nekelia.

Iškarpa iš 1937-1938 m. Vilniaus plano.

2 pav. Iškarpa iš 1937-1938 m. Vilniaus plano

Na, o kad senojoje nuotraukoje matoma vieta tikrai nekeltų abejonių, pateikiu šiandieninį Vilniaus Pilies gatvės pradžios vaizdą. Ne visai tikslu, bet tai geriausia, ką sugebėjau rasti internete, kiek skubėdamas. Manau, panašumų atrasit :)

Pilies gatvės pradžia šiandien.

3 pav. Pilies gatvės pradžia šiandien