Dienos citata

Šiandien pateikiu Jums nedidelę iškarpą iš 1918 m. Vilniuje atspaustos knygelės „O przyszłość miasta Wilna i gubernji wileńskiej“ („Apie Vilniaus miesto ir Vilniaus gubernijos ateitį“). Knygelės autorius pasirašė M. P.

citata

„Teisybės dėlei vietinė liaudis, nors ir kalbanti lenkiškai, turi tvirtai pripažinti, kad ji nelinki Lietuvai ir sau skriaudos ir kad ji pasisako už tai, kad Vilnius ir rytinės Vilniaus gubernijos dalys liktų Lietuvos sudėtyje; ji turi tai skelbti suvažiavimų ir susirinkimų rezoliucijose; ji turi protestuoti prieš lenkišką spaudą, pasisakančiai už šių kraštų prijungimą prie Lenkijos. […] Todėl visi mūsų krašto gyventojai galiausiai turi atmesti visas baimes, neužtikrintumą ir su švaria sąžine eiti link bendro darbo mūsų bendros Tėvynės, didžiosios kankinės Lietuvos, gerovei.“