Ne aš plaku, verba plaka

Kanuto Rusecko paveikslas

1847 m. Kanuto Rusecko paveikslas

Lietuvos dailės muziejus – Kanutas Ruseckas „Lietuvaitė su verbomis”.

Lenkiška Wikipedija – Kanuty Rusiecki „Litwinka z wierzbami”.

Baltarusiška Wikipedija – Kanuty Rusiecki „Літоўка з вербамі”.

Maria Znamierowska-Pruefferowa:

Rusecko paveiksle baltarusių muziejuje prie Baziljonų pavaizduota baltarusė, stovinti šalia Augustinų bažnyčios su glėbių spalvotų verbų.

1945 m. Verbų sekmadienis. p. 174

Čia ateina pastaba iš tos pačios baltarusiškos Wikipedijos:

Дзяўчына, паводле некаторых меркаванняў – беларуска ў нацыянальным строі з «пальмамі віленскімі» на фоне віленскага касцёла св. Міхала, карціна набытая І. Луцкевічам для Беларускага музея (у інвентары жывапісу музея №89). К. Русецкі неаднойчы рабіў яе копіі, адна з іх знаходзілася ў Таварыстве сяброў навук, яшчэ адна належала Ю. Курнатоўскаму. Падчас перадачы фондаў Беларускага музея ў Мінск у 1950-я карціна засталася ў Вільнюсе.

Vienintelis dalykas, kurį suprantu ir sutinku yra tas, kad panelė stovi prie Vilniaus Augustinų Švenčiausios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios, o ne prie kažkurios kitos, kaip tarkim mini cituota baltarusiška Wikipedija (žiūrėti pabraukimus).

Bet klausimai lieka:

  1. tai kokia gi tos panelės tautybė?
  2. kuo grindžiam savo nuomonę ir kuo ją grindžia mano cituoti šaltiniai?
  3. dar klausimų? (Pavyzdžiui, kaip paveikslą pavadino pats K. Ruseckas?)

Nedidelės išvados:

  • Oficiali Lietuvos pozicija (žiūrėti Lietuvos dailės muziejaus nuomonę) – pilietė lietuvė.
  • Neoficiali šiandieninių baltarusių nuomonė – pilietė lietuvė, bet nuomonė netvirta. Apsistojama ties „lietuve vilkinčia baltarusiškais liaudies rūbais”. Jaučiama oficialios Lietuvos pozicijos ir asmeninių jausmų sanplaika.
  • Neoficiali šiandieninių lenkų nuomonė – pilietė lietuvė. Vakarykščių lenkų – pilietė baltarusė. Šiandieninių lenkų neoficiali pozicija – „Kanuty Rusiecki – malarz polski”. Pavadinčiau tai visiška makaliūze. Suprask, „tapytojas lenkas tapo lietuvę apsirėdžiusę baltarusių liaudies rūbais”. Šitą poziciją pavadinčiau „ko lietuviai ir baltarusiai Wikipedijoje šiandien sau neprisiskiria, lenkai mielai tai padaro” :)

Asmeninė nuomonė. 21-ame amžiuje aiškinti 19-to amžiaus reiškinius 20-to amžiaus nacionalizmo kategorijomis neapsimoka – Jo didenybė suklumpa.