Ats.: Nežinomo kareivio kapas Gedimino kalne

Kolegė Valentina neseniai parašė nedidelį pranešimą apie Nežinomo kareivio kapą Vilniaus Gedimino kalne. Kolegė vadina šį kapą „1863–1864 metų sukilėlių palaidojimu Pilies kalno šlaite“, kas irgi nėra klaidinga. Tuo pačiu prašo rašyti, jei ką žinome. Šiek tiek žinome, rašome.

Vienintelį šaltinį internete skirtą būtent šiam kryžiui kažkada radau tik Vilniaus pilių rezervato tinklapyje. Ten rašoma:

Vilniaus visuomenė kreipėsi į architektą Antaną Vivulskį, kad jis suprojektuotų kryžių ant Zigmanto Sierakausko ir kitų 1863 metų sukilėlių kapo. Medinis kryžius, dekoruotas inkaro ir širdies simboliais, 1917 m. rugpjūčio 17 d. buvo pastatytas Pilies kalne. Tačiau jis buvo suniokotas ir atstatytas 1921 m. sausio 23 d., sukilimo metinių proga.

Taigi, čia paaiškėja, kad kryžiaus autorius yra Antanas Vivulskis, čia palaidotas minimas ir Zigmantas Sierakauskas. Jei gerai pamenu, tai pilnas šio kūrinio pavadinimas buvo „Sukilėlių ir Laisvės gynėjų kryžius“. Kryžius prapuola Antro pasaulinio karo metu.

O štai nuotraukos su šiuo kryžiumi, kurias esu radęs ir aš.

A. Vivulskio kryžius Pilies kalne

Nežinomo kareivio kapas ir A. Vivulskio kryžius Pilies kalne XX a. ~4 dešimtmetyje.

A. Vivulskio kryžius

Nežinomo kareivio kapas ir A. Vivulskio kryžius. 1935 m. birželis

Iškilmės prie Nežinomo kareivio kapo

Iškilmės prie Nežinomo kareivio kapo Vilniuje, Pilies kalne

J. Kamarausko piešinys

J. Kamarausko piešinys su matomu Nežinomo kareivio kapu

Nėra už ką, gerbiama Valentina!