Precedentas. Mykolas Römeris.

Precedentas.
Pasirodo, Mykolo Römerio pavardė oficialiai gali būti rašoma su lietuvių kalbos abėcėlėje neegzistuojančia raide Ö. Taip išeina, kad lietuvių kalbos komisija prieštarauja pati sau? Asmeniškai aš nebematau kliūčių kitoms ne lietuviškoms pavardėms oficialiai Lietuvoje egzistuoti jų tikrąja forma, kai turim tokį pavyzdį. Ką manote Jūs?

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo“ projekto PRIEDAS

P. S. Juokinga ir tai, kad universitetas vis tiek pasivadino forma, neegzistavusia gerb. Mykolui gyvam esant.