Aušros Vartų Dievo Motinos karūnavimas. 1927 m. liepos 2 d.

Aušros Vartų Mergelės karūnavimo iškilmės 1927 m. liepos 9 d.

Aušros Vartų Dievo Motinos karūnavimo iškilmės 1927 m. liepos 9 d.

„Didžiulis įspūdis apėmė visus, kai kardinolas Kakowskis, dalyvaujant Lenkijos Respublikos prezidentui, maršalui Piłsudskiui, vyriausybės atstovams bei nesuskaičiuojamai gausybei tikinčiųjų, Vilniuje, ant Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo uždėjo karūną. Tai daugelio kartų išskirtinio religinio ir tautinio kulto esmė.“

Varšuvos metropolitas laiko Šv. Mišias priešais Aušros Vartų Motinos paveikslą

Varšuvos metropolitas laiko Šv. Mišias priešais Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą

„Kardinolas, Varšuvos metropolitas, priešais Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą, Vilniaus Katedros prieigose, aukoja iškilmingas pamaldas asmeniškai susirinkusios aukštosios dvasininkijos ir valstybės atstovų akivaizdoje“.

„Aukščiausi valstybės atstovai iškilmių Vilniuje metu“

„Aukščiausi valstybės atstovai iškilmių Vilniuje metu“

„Aušros Vartų Dievo Motinos karūnavimo iškilmės vyko smarkiai lyjant. Nepaisant to, p. Lenkijos Prezidentas (1) ir p. Maršalas Piłsudskis (2) apsaugoti lietsargiais išklausė visų pamaldų.“

Światowid, 1927 m. liepos 9 d., nr 28 (153).