Janas Bułhakas ir karinis Vilniaus kalėjimas

Atminimo albumas

Atminimo albumas

2012 m. rugpjūčio 21 d. gazeta.pl savo tinklapyje patalpino kelias iki tol nežinomo albumo nuotraukas. Albumas pateko į Lenkijos nacionalinio muziejaus Varšuvoje rinkinius. Teigiama, kad muziejui iš privataus asmens jį nupirko didžiausias Lenkijos bankas PKO Bank Polski.

Kas tai per albumas? Ogi Jano Bułhako 44-ių nežinomų nuotraukų rinkinys, skirtas iliustruoti Vilniaus miesto karinį 3-iojo korpuso vadovybės teritorinį tiriamąjį kalėjimą (lenk. Wojskowe Więzienie Śledcze Dowództwa Okręgu Korpusu N3 w Wilnie). Kitaip tariant, buvusiems Sluškų rūmams, kurie cariniu laikotarpiu buvo pritaikyti kariniam kalėjimui ir tokiu liko po Pirmojo Pasaulinio karo. Internete pateikiami tik 10 albumo puslapių (viso 13 neaukštos kokybės nuotraukų). Bet tai neblogai. Vaizdų naujumas žavi. Spėjama, kad albumas sukurtas kalėjimo vadovybės užsakymu.

J. Bułhak. Titulinis albumo lapas. 1924

1. J. Bułhak. Titulinis albumo lapas. 1924

1 nuotrauka. Titulinis albumo puslapis. Jame įklijuotas Stepono Batoro universiteto kalėjimui padovanoto bareljefo nuotrauka. Puslapis taip pat teigia, kad kalėjimo darbas suorganizuotas 1921 m. kovo 15 d. (kam nors ši data turėtų praversti. Kad ir Wikipedijai) Patį albumą šaltinis datuoja 1924 m. Visų perfotografuotų albumo puslapių nuotraukų autorius Piotr Ligier.

J. Bułhak. Vaizdas į kalėjimą iš kitos Vilijos pusės. 1924

2. J. Bułhak. Vaizdas į kalėjimą iš kitos Vilijos pusės. 1924

2 nuotrauka. Bendras kalėjimo vaizdas nuo dešiniojo Neries kranto.

J. Bułhak. Kalinių gimnastikos pratimai. 1924

3. J. Bułhak. Kalinių gimnastikos pratimai. 1924

3 nuotrauka. Kalėjimo kiemas. Kalinių gimnastikos pratimai gryname ore. Fotografuota vakarinėje Sluškų rūmų pusėje, antrame plane matomi sandėliai esantys kitapus upės. Žemesnėse nuotraukos – paaiškinimai tam (4 ir 5 nuotraukos).

J. Bułhakas. Vakarinė Sluškų rūmų dalis ir sandėliai kitapus upės. 1915

4. J. Bułhak. Vakarinė Sluškų rūmų dalis ir sandėliai kitapus upės (kairėje). 1915

Sluškų rūmai ir sandėliai kitapus upės.

5. Sluškų rūmai ir sandėliai kitapus upės.

J. Bułhak. Kalėjimo ligonių priimamasis ir dantisto kabinetas. 1924

6. J. Bułhak. Kalėjimo ligonių priimamasis ir dantisto kabinetas. 1924

6 nuotrauka. Kalėjimas turėjęs savo medicinos punktą ir dantisto kabinetą. Įdomu, prieškario lenkų dantistai buvo baisesni nei sovietiniai? : )

J. Bułhak. Kalėjimo stalių dirbtuvės. 1924

7. J. Bułhak. Kalėjimo stalių dirbtuvės. 1924

7 nuotrauka. Kalėjimo stalių dirbtuvės.

J. Bułhak. Kalėjimo biblioteka. 1924

8. J. Bułhak. Kalėjimo biblioteka. 1924

8 nuotrauka. Kalėjimo bibliotekos nuotrauka. Joje, prie lentynų, bibliotekos darbuotojas.

J. Bułhak. Kalėjimo muziejus. 1924

9. J. Bułhak. Kalėjimo muziejus. 1924

9 nuotrauka. Kalėjimo muziejus. Šioje nuotraukoje pozuojantis asmuo žinomas. Kaip teigia šaltinis, tai baudžiamojo dalinio komendantas, majoras Maksimilianas Ossowskis.

J. Bułhak. Kalėjimo karių kirpykla ir užeiga. 1924

10. J. Bułhak. Kalėjimo karių kirpykla ir užeiga. 1924

Kitame puslapyje (10 nuotrauka) matome kalėjimo darbuotojų kirpyklą (viršuje) ir kalėjimo karių užeigą (lenk. gospoda). Nujaučiau, kad ši užeiga buvusi dabartinėje T. Kosciuškos g., bet nesitikėjau rasti tikslios jos vietos. Džiugu, kad klydau. Jos vieta matoma 1915 m. J. Bułhako nuotraukoje iš Pilies kalno. Padariau nedidelį vizualinį paaiškinimą (11 ir 12 nuotraukos).

Kalėjimo karių užeigos vieta. J. Bułhako nuotraukos, 1924 ir 1915 m.

11. Kalėjimo karių užeigos vieta. J. Bułhako nuotraukos, 1924 ir 1915 m.

Spėjama karinio kalėjimo karių užeigos vieta. Yahoo maps

12. Spėjama karinio kalėjimo karių užeigos vieta. Yahoo maps

J. Bułhak. Kalėjimo virtuvė ir arklidės. 1924

13. J. Bułhak. Kalėjimo virtuvė ir arklidės. 1924

13 nuotrauka. Užfiksuota kalėjimo virtuvė ir arklidės. Spėju, kad šiandien jos tebestovi, o jų adresas, kaip ir pačių rūmų, T. Kosciuškos g. 10.

Šaltinis teigia, kad J. Bułhakas albume taip pat užfiksavo kalėjimo kriaučių ir šiaučių dirbtuves, koplyčią, kalėjimo mokyklinę ir teatro sales. Deja, kol kas internete kitų Bułhako vaizdų iš šio albumo man aptikti nepavyko. Beje, šaltinis, teikdamas, kad šio Vilniaus kalėjimo tema Bułhakui svetima, klysta. 1915 m. jo atliktoje miesto nuotraukų serijoje galima aptikti nemažai kadrų iš šio kalėjimo rekonstrukcijos darbų. Tiesa, išorinių. Kelis kadrus pateikiau ir čia.