1930 m. sausio 19 d. Nauji tiltai Vilniuje! II

1930 m. sausio 19 d. Nauji tiltai Vilniuje! II

Šiandien tęsiu 1930 m. pašventintų ir atidarytų naujų tiltų Vilniuje temą. Praeitą kartą pasakojau, kaip pašventintas strateginis tiltas per Nerį Antakalnyje, dar vadintas „Aukštutiniu“. Tuoj po šio akto, tilto atidarymo svečiai, kurių tarpe buvo tiek Lenkijos, tiek aukšti Vilniaus pareigūnai ir vadovai, automobiliais išvyko į antrąją iškilmių dalį – naujo tilto atidarymą Užupyje, Saksų saloje. Tai – šiandienos įrašo tema. Plačiau apie iškilmių dalyvius galite paskaityti praeitame tekste.

Prieš pradedant, trumpai apie Saksų salą (lenk. Saska kępa). Ši, viena iš kelių Vilnelės vagos formuotų salų, savo pavadinimą gavo greičiausiai Varšuvos pavyzdžiu, kai Vyslos vagos sala buvo pavadinta karaliaus Augusto III Sakso garbei. Šį pavadinimą iki šiol turi ten įsikūrusi Varšuvos dalis. Ilgainiui, keičiantis Vilnelės vagai, sala išnyko, tačiau šioje vietoje ėjusi gatvė pavadinimą išlaikė. Pateikiu kelis šios vietovės kaitos planus.

Saksų sala 1890 m.

Saksų sala 1890 m.

Saksų sala ~1921 m.

Saksų sala ~1921 m.

Saksų sala 1935 m.

Saksų sala ir naujasis tiltas per Vilnelę. 1935 m.

Saksų sala šiandien

Saksų sala šiandien

Šiandien šioje vietoje einanti gatvė pavadinta Zarasų vardu. „Saksų g.“, reiktų manyti, skambėtų solidžiau.


Naujas tiltas per Vilnelę

Naujas tiltas per Vilnelę

Po Antakalnio tilto pašventinimo ilga automobilių vilkstinė pajudėjo link Užupio. Čia jau laukė tiltą stačiusių inžinerijos karių rikiuotė. Kaip ir Antakalnio tilto atveju, rikiuotės raportą priėmė generolas Fabryckis. Po jo svečiai laiptais pakilo ant tilto. Papulkininkis Landau trumpai priminė tilto statybos aplinkybes. Tilto statybos idėja, atsižvelgiant į perkėlos per Vilnelę trūkumą šioje vietoje, kilo tam pačiam Antakalnio tilto iniciatoriui pulkininkui Kossakowskiui, Lenkijos kariuomenės reikalų ministerijos Inžinerinio aprūpinimo departamento šefui. Šio tilto statybai jis pasiūlė naudoti Harkorto sistemą. Kaip ir Antakalnio tilto atveju, statybai vadovavo papulkininkis Ignacas Landau.

Inžinerijos dalinių juodai-raudoną juostą perkirpo ministras Staniewiczius. Jis, kaip vilnietis, širdingai dėkoja kariuomenei už jos indėlį į Vilniaus infrastruktūros plėtrą. Tiltą, kaip ir Antakalnio atveju, pašventino Jo Ekscelencija vyskupas Bandurskis, asistuojamas kunigo kapeliono Śledziewskio.

Tiltui parinkta vieta – Saksų salos gatvės (Ul. Saska Kępa) galas. Čia Vilnelės skersmuo 20 m, su šlaitais – 30. Prieš pradedant statybas pastatyti sandėliai įrankiams ir kalvė. Darbai pradėti tuoj po elektrinių poliakalių atvežimo į statybvietę.

Darbams naudotos dvejos poliakalės – viena grandinine, kita sliekine pavara. Pastaroji per visą statybos darbą veikė be trikdžių. Galima pridurti, kad vieno ąžuolinio polio kalimas, į akmeningą šios vietos gruntą, užtrukdavo vidutiniškai tris su puse valandos, pušinio – dvi valandas. Kalimo gylis – 5 m ir 3,70 m atitinkamai. Tilto medžio darbus pagrinde atliko samdyti civiliai darbininkai.

Po iškilmių ilga automobilių vora pajuda miesto link. Apie pirmą valandą popiet svečiai susirinko viršutinėje Georges viešbučio salėje, restorane, šventinių pietų. Jų metu kalbėjo tiek generolas Fabryckis ir papulkininkis Landau, tiek ministerijos atstovas Czapskis ir Vilniaus vaivada Rackiewiczius. Miesto Prezidentas Folejewskis tiltą stačiusius inžinierius prilygino miesto globėjui Šv. Kristoforui, ant pečių vandeniu pernešusiam keliautojus.

Pietų metu tiltų statytojams dėkojo ir Vilniaus vandens kelių direktorius Bosiackis, geležinkeliečių vadovas Falkowskis ir tiltų konstruktorius Downarowiczius. J. E. vyskupas Bandurskis taip pat sulaukė didelių ovacijų, už ką jis atsidėkojo ugninga kalba.

Vakare, Vilniaus 3-iojo inžinierių pulko kazino, Arsenalo g. 5, visiems svečiams buvo suorganizuota juoda kava ir dancingas trukęs iki vėlumos.

Kaip teigė spauda, tiltas per Vilnelę Paplavų (miesto dalies, kurioje jis buvo pastatytas) vystymuisi turėjo dar didesnę reikšmę nei Antakalnio. Ypatingai Paplavų daliai ties senuoju Pimonovo malūnu. Ir nors ne toks grakštus kaip Antakalnio tiltas, akį traukė jo masyvi plieninė konstrukcija. Tilto statybos darbai truko nuo 1929 m. spalio 22 d. iki 1930 m. sausio 7 d. – šiek tiek daugiau nei du mėnesius, kas atsižvelgiant į nedidelį tiltą stačiusių inžinierių skaičių, yra puikus rezultatas.

Jūsų dėmesiui – tilto statybos akimirkos fotografijose, saugomose Varšuvos viešojoje bibliotekoje.

1. Rankinis medienos paruošimas

1. Rankinis medienos paruošimas

2. Pastolių montavimas Harkorto sistemos protarpių montavimui

2. Pastolių montavimas Harkorto sistemos protarpių montavimui

3. Pirmojo rėmo montavimas

3. Pirmojo rėmo montavimas

4. Tilto kraštinio rėmo guolis

4. Tilto kraštinio rėmo guolis

5. Pirmojo rėmo montavimas

5. Pirmojo rėmo montavimas

6. Tolimesnių rėmų montavimas

6. Tolimesnių rėmų montavimas

7. Viršutinės juostos montavimas

7. Viršutinės juostos montavimas

8. Kalvė

8. Kalvė

9. Balkių nešiojimas

9. Balkių nešiojimas

10. Mazgų jungimas

10. Mazgų jungimas

11. Prietilčio įtvirtinimas

11. Prietilčio įtvirtinimas

12. Pastolių polių traukimas. Patilčio balkių montavimas

12. Pastolių polių traukimas. Patilčio balkių montavimas

13. Perdangos klojimas

13. Perdangos klojimas

14. Turėklų kalimas

14. Turėklų kalimas

15. Prietilčio apkalimas lentomis

15. Prietilčio apkalimas lentomis

16. Turėklai ir perėja

16. Turėklai ir perėja

17. Skrituliniai prietilčio guoliai

17. Skrituliniai prietilčio guoliai

18. Konstrukcijos vaizdas iš apačios

18. Konstrukcijos vaizdas iš apačios

19. Statybai vadovaujančių karininkų ir Vilniaus miesto viceprezidento vizitas

19. Statybai vadovaujančių karininkų ir Vilniaus miesto viceprezidento vizitas

20. Baigto tilto vaizdas

20. Baigto tilto vaizdas