rusai_featured

I PK. Rusijos belaisviai Vilniuje

1915 m. rugsėjį vokiečiams be šūvio užėmus Vilnių, greitai gatvėse pasirodė ir pirmosios Rusijos kariuomenės belaisvių kolonos.

Šiandien trumpas įrašas apie tai, kaip visa tai matė tos dienos vilniečiai.

Nuotraukose – carinės Rusijos kariuomenės belaisviai Vilniuje po mūšio prie Naručio ežero, 1916 m. pradžioje. Tuoj po jomis – judinamas šiandieninis vietos vaizdas.

Rusų belaisviai Vilniuje

Schneider. Rusų belaisviai Vilniuje

„Vilniaus gatvėmis tęsiasi rusų belaisvių masės. Kai kurie jų daliniai baisiai išbadėję – daug belaisvių dvi-tris paras nieko nevalgę. Padavus duonos, jie vienas ant kito dėl jos šoka, mušasi dėl kiekvieno kąsnio. Aikštelėje ties Šventais Jonais belaisviai kovodami dėl duonos net pradėjo voliotis ant grindinio, o atkovotu duonos gabaliuku jokiu būdu nesidalino su bendražygiais. Vokiečių kariai net buvo priversti besigrumiančius išskirti. Nors nes visose belaisvių „partijose“ badas. Dalis sotūs, tik akivaizdžiai demoralizuoti nesėkmių. Vokiečių sargyba neskaitlinga, belaisviams leidžia save kalbinti ir vaišinti. Sklando atsiliepimai, kad vis labiau trūksta vietos didėjančiam belaisvių skaičiui kalinti.“

Rusų belaisviai T. Vrubleskio g.

Rusų belaisviai T. Vrubleskio g.

„Vakar Katedros aikšte, pro varpinę, link Antakalnio vestos didžiulės voros įvairių kariuomenės rūšių rusų belaisvių. Tuo pačiu iš Šv. Jonų gatvės link Katedros aikštės leidosi vokiečių kariuomenė, mušdami būgnus ir pūsdama švilpukus. Abi vilkstinės susitiko Katedros aikštėje… ir petys petin žygiavo link Antakalnio, nužiūrinėdami vienas kitą – pasipūtę miesto šeimininkai vokiečiai ir nugalėti nuginkluoti rusai. Stovėjome mes keli pažįstami ant Šv. Jonų g. kampo, link Katedros. Tylėdami žiūrėjome į keistą vaizdinį… gyvą vaizdinį, kurį pats gyvenimas mums sudėliojo.

– Žiūrėkime, – pasakiau – įdėmiai žiūrėkime, ponai! Ateinančios kartos akims mūsų pavydės.“

C. Jankowski. 1915 m. rugsėjo 27 d., pirmadienis

Rusų belaisviai Vilniuje. Romanovų cerkvė. 1915 m.

Schillings. Rusų belaisviai Vilniuje. Romanovų cerkvė. 1915 m.


Rusų belaisviai T. Kosciuškos g.

Rusų belaisviai T. Kosciuškos g.


Rusų belaisviai T. Kosciuškos g.

Rusų belaisviai T. Kosciuškos g.