mick_feat

Mickevičius stojo prieš teismą!

Mickevičius prieš teismą

1936 m. balandžio 1 d. Vilniaus spauda rašė apie tai, kaip nežinomi juokdariai „šią naktį“ suruošė pokštą. Nakties priedangoje jie slapčia pernešė „jau žymų mūsų genialiojo poeto Adomo Mickevičiaus paminklą“ (iš tiesų vilniečiai „paminklu“ vadino paminklo maketą) nuo Neries dešiniosios krantinės Pioromonte į Lukiškių aikštę ir pastatė jį priešais Teismo rūmus.

A. Mickevičiaus paminklo maketas priešais teismą

A. Mickevičiaus paminklo maketas priešais Apygardos teismo rūmus 1936/2015

Spauda skelbė, kad paminklo maketas buvo pervežtas užšalusia Nerimi iki Jokūbo ligoninės, o nuo čia, gatve link šalia esančios Lukiškių aikštės. Vien todėl, kad ši „trasa“ mažai lankoma – niekas kelionės nepastebėjo. Pastatę Mickevičių į naują vietą, pokštininkai aprūpino jį užrašu: „Mes aplenkėme Kuną“. Tokiu būdu jie pašiepė miesto valdžios organizuoto konkurso poeto paminklui Vilniaus mieste nugalėtoją, skulptorių Henryką Kuną. Ir patį konkursą, žinoma. Dėl tos pačios valdžios vangumo paminklas A. Mickevičiui Vilniuje tarpukariu taip ir neatsirado.

Nepaisant vėlaus meto, „naują paminklą“ prie Teismo rūmų apsupo susidomėjusių žmonių minia, karštai aptarinėjusi pokštininkų išdaigą.

Pokštininkų kelionė 1936 m.

1936 m. balandžio 1 d. pokštininkų kelionė Vilniuje, pernešant Mickevičiaus paminklą (spauskite ant piešinuko)

Įdomiausia tai, kad kitos dienos laikraščiai šios žinutės nepaneigė. Bet turbūt nedaugelis išdrįstų vogti 12,5 m aukščio medinį griozdą iš karinio dalinio teritorijos ir vilkti jį pavasariniu upės ledu. Tad, kas tiesa, o kas ne – spręskite Jūs.

PRIMA APRILIS!